ಕಲೆ-ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪಾರಿಜಾತದ ಪರಿತಾಪ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುರಿತೇ ಕವಿತೆ

ಪಾರಿಜಾತದ ಪರಿತಾಪ
ಕವಿತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು
ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ
ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ
ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ
ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾದ

ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟೋಣವೆಂದು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ.
ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು
ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ
ಬರಗೆಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲಿತ್ತೋ,
ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತ!

ಧಿಡೀರ್‌ ಎಂದು ಆಗಮಿಸಿ
ನಿನ್ನ ವಿಳಾಸಕ್ಕಾಗಿ
ನನ್ನ ಪೀಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿತು.
ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ
ತನ್ನ ಸುಗಂಧದ ಮೂಲಕ

ನಿನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಸೇರಿ
ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹಟ ಮಾಡುತಿತ್ತು!
ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪೀಸ್‌ ಮೂಗಿನ
ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಮಾಯಾವಿ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಟೆಂಟು ಹಾಕುವ ಕೋಪಗಳನೆಲ್ಲಬಿಟ್ಟು
ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂಜೆ ಎದಿರಾಗು.
ಪರಿಪಾಟಲು ಪಡುತಿರುವ ಪಾರಿಜಾತವ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ