ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಎಂಬುದೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ

ಹಳೆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಹೊಸ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೆ ಬೆರೆತು ನಿನಗಾಗಿ ನಿನಗಿರಲಿ ಪುರಸೊತ್ತು ಮರಿಬೇಡ ಕಣೊ ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ನಗು ಅಳುವಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೆಂಬುದ ಅರಿತು ...

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ನೆನಪು ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳ ಸ್ವಾದ ಮರುವು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಭೇದ

ನೆಪವಾಗಿ ನೆನಪಾಗೊ ನೆನಪಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಮರೆತೋಗೊ ಮರುವಿಗೆ ವರ ಎನ್ನುವುದೊ? ಶಾಪ ಎನ್ನುವುದೊ? ವರವೆಂದರೆ ಆತಂಕವೇತಕೆ? ಶಾಪವೆಂದರೆ ಆನಂದವೇತಕೆ? ನೆನಪಿನ ಶಕ್...

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓ ನನ್ನ ಒಲವೆ

ನಿನ್ನ ನಯನವನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನೇ ಗಾಯನ ಮಾಡುತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲೇ ಪಯಣ ಮಾಡುತಿರುವೆ...

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಳಮಳ

ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಳಮಳ ಹಸಿದವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಕಳವಳ ನರನರಗಳಲ್ಲೂ ನರಕ ಯಾತನೆಗಳ ಥರಥರಗಳಲ್ಲೂ ತವಕ ರೋದನೆಗಳ ಕವಕವ ಎಂದು ಜೀವ ಹಿಂಡುವ ಶಬ್ಧಗಳ ಶಿವಶಿವ ಎಂದ...

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಸಹಜ ಸುಖ~ಸಾರ್ಥಕ ಸುಖ

ಆಸೆಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಸಹಜ ಸುಖ ಎದುರಾದಂತೆ ಭಯವಾದಂತೆ ಊಹಿಸದಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಂತೆ ಕಷ್ಟದಿ ನೊಂದು ನಷ್ಟದಿ ಬೆಂದು ಅನಿಷ್ಟ...

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಆರಂಭಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಗಾಡಿ

🙏ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ🙏 ತ್ರಿನೇತ್ರನನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತ...

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು😊ಸುಖದ ಗಮ್ಮತ್ತು

ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು😊ಸುಖದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲಿ ಬೆಂದವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸುಖ ಹಸಿವ ತಾಪದಲಿ ನೊಂದವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು ತುತ್ತು ಅನ್ನದ ಸುಖ ಪಾಪ ಕೂಪದಲಿ ಮ...

ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ